Institutioner

Peak  Asset Managements institutionella kunder representeras av såväl försäkringsbolag, pensionsfonder, stiftelser, kommuner samt kapitalförvaltare mm. Gemensamt för våra institutionella kunder är att de är juridiska personer vars huvudsakliga uppgift är förvaltning av större kapital.

Vi erbjuder fonder och förvaltningslösningar genom Peak Asset Managements egna absolutavkastande förvaltningsstrategier. Vår förvaltningsfilosofi grundar sig inte bara på lång erfarenhet av systematisk förvaltning utan även på ständigt nytänkande och utveckling. Genom att kontinuerligt ifrågasätta konventioner och ständigt utmana oss själva kommer vi fortsätta skapa mervärde för våra kunder.

För mer information om våra produkter och tjänster vänligen kontakta Marcus Andreis, Head of Institutional Sales, på telefon 08-400 282 31 alternativt lämna dina kontaktuppgifter nedan.

Vill du veta mer?

marcus_small

Marcus Andreis
Head of Institutional Sales

Telefon: +46 8 400 282 31
E-post: marcus.andreis@peakam.se