Våra fonder

Gemensamt för våra hedgefonder är målsättningen att skapa god riskjusterad avkastning som i stort är oberoende av den generella utvecklingen för aktie- och räntemarknaderna. Vi strävar efter att uppnå detta genom att tänka utanför ramarna i form av differentierade investeringsstrategier och metoder för effektiv reducering av risk. Medan de flesta investerare följer flocken försöker vi hitta andra vägar eller nya infallsvinklar på gamla koncept.

Utforska vårt fonderbjudande

Unika förvaltningsstrategier, effektivt förpackade i svenska investeringsfonder (AIF) med daglig eller månatlig likviditet.

Fondöversikt
FondFörvaltningsstilMarknads­exponeringRisk­klass KIIDLångsiktigt avkastningsmålValutasäkringMöjlighet till utdelningLikviditet
» Peak Core StrategiesMultistrategiDefensiv3 av 78 – 12 % per årJa, SEKJa, årligenMånatlig
» Peak Equity AlphaAktiearbitrageNeutral3 av 76 – 10 % per årJa, SEKJa, årligenDaglig
» Peak Global MacroSystematisk makroVariabel5 av 78 – 12 % per årJa, SEKJa, årligenDaglig
Andelsklasser & historisk avkastning
Fond (andelsklass)Senaste kurs1D %1M %YTD %1Y %Kursdatum
Peak Core Strategies (A)140.106284-1.00.5-1.42019-06-28
Peak Core Strategies (B)119.848118-0.90.4-1.42019-06-28
Peak Equity Alpha (A)104.331875-0.2-0.7-0.51.92019-08-15
Peak Equity Alpha (B)88.618623-0.2-0.6-0.41.72019-08-15
Peak Global Macro (A)94.0478491.13.4-0.4-5.32019-08-15
Utmärkelser & nomineringar
hedgenordic

Peak Core Strategies (nominerad)

Varför välja hedgefonder från Peak?

1. En annorlunda syn på risk

Traditionella kapitalförvaltares syn på risk kretsar främst runt avvikelser från ett jämförelseindex och att relativt sett klara sig bättre i en nedåtgående marknad. Därför är det i praktiken marknadens nycker som avgör värdet av investerarens förmögenhet vid varje givet tillfälle. Vi definierar risk som risken att förlora pengar – och därmed risken att våra investerare inte har tillgång till sitt kapital när de så önskar. Genom att integrera detta synsätt i grunden för våra investeringsstrategier kan vi aktivt hantera oönskade risker för att bevara värden även i turbulenta marknader.

» Visa mer

En av grundstenarna i modern portföljteori är att kapitalmarknaderna är effektiva och att marknadernas spelare är rationella. Därför belönas investerare för att bära risk och det enda sättet att öka avkastningen, enligt skolböckerna, är för en investerare att ta på sig mer risk. Vi menar istället att marknaderna ofta är effektiva, men att människor till sin natur är irrationella och att marknader inte är strukturellt perfekta. Därför skapas avkastningsmöjligheter som inte förklaras av ett ökat risktagande men också risker, exempelvis marknadsbubblor, som investerare inte blir kompenserade för. Effekten blir att den marknadsrisk investerare accepterar för att skapa avkastning utöver den riskfria räntan kan vara det som stjälper de långsiktiga resultaten snarare än ett medel för att uppnå målet.

» Visa mindre

2. Jämnare avkastning är bättre avkastning

Ränta på ränta-effekten brukar kallas världens åttonde underverk eftersom den innebär att historiskt intjänad avkastning genererar ny avkastning om den lämnas orörd över tid. Detta innebär att även relativt blygsamma avkastningstal på sikt växer sig stora, givet att de istället är ofta återkommande. Det faktum att det för en given procentuell värdeminskning krävs en större procentuell värdeökning för att återhämta förlusten kallas ”volatility drag” och visar sig genom att en placering som faller två procent, stiger två procent, faller två procent (och så vidare) över tid stadigt kommer att förlora sitt värde.

3. Beprövad process, prisbelönta resultat

Vi utvecklar och implementerar strategier som kan testas empiriskt och för vilka det är möjligt att förklara den bakomliggande mekanismen inom ramen för ekonomisk teori, marknadsstruktur eller investerarpsykologi.

Våra hedgefonder har kontinuerligt vunnit eller nominerats till prestigefyllda utmärkelser såsom International Hedge Fund Awards och Nordic Hedge Award.

Möt förvaltningsteamet

per_s_small
Per DjerfCIO

Per Djerf har studerat ekonomi med inriktning på finansiering vid Linköpings Universitet och har mångårig erfarenhet från bank och specialiserad kapitalförvaltning. Senast var han ansvarig förvaltare för diskretionära mandat samt analytiker på Exceed och har dessförinnan arbetat bland annat på Danske Bank.

anders_small
Anders EkbergPortfolio Manager

Anders Ekberg har studerat ekonomi med inriktning på finansiering och statistik vid Uppsala Universitet och har lång erfarenhet av kapitalförvaltning både som handlare och portföljförvaltare. Han har tidigare varit handlare på Nordea (Nordea European Equity Hedge), Skandia Asset Management och DnB Nor Asset Management.

arpad_small
Arpad FöldessyPortfolio Manager

Arpad Földessy har studerat vid Tekniska Universitetet i Budapest och har en M.Sc. från Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Han har arbetat med bl.a. riskanalys inom internationell kommersiell fastighetsutveckling för Inter IKEA Centre Group, IKEA MOS (Ryssland), Henderson Global Investors, Resolution Property, Diligentia och Citycon.

kjell_s_small
Kjell BjurefeldtRisk Manager

Kjell Bjurefeldt har under mer än 25 år arbetat inom finansbranschen i Sverige och internationellt. Tidigare arbetsgivare inkluderar SEB (Ekonomichef vid SEB Aktiv Placering AB), HSBC (CFO för Stockholmsfilialen), ABG Securities ASA (Administrativ Partner och Group CFO) samt Kepler Capilal Markets S.A. (CFO och från 2003 CEO för Stockholmsfilialen).