Om Peak

Peak Asset Management är en kapitalförvaltare baserad i Stockholm. Vi är en partnerägd organisation med 13 anställda vid kontoret på Strandvägen. Vi erbjuder fondförvaltning och skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster till institutioner, företag och privatpersoner.

Ledning och styrelse
dennis

Dennis Engström
CEO

Dennis Engström har studerat ekonomi med inriktning på redovisning vid Stockholms Universitet och har mer än 10 års branscherfarenhet med ett flertal ledande positioner, senast som partner samt chef för affärsutveckling och kapitalförvaltning på Exceed.

kjell

Kjell Bjurefeldt
CFO

Kjell Bjurefeldt har under mer än 25 år arbetat inom finansbranschen i Sverige och internationellt. Tidigare arbetsgivare inkluderar SEB (Ekonomichef vid SEB Aktiv Placering AB), HSBC (CFO för Stockholmsfilialen), ABG Securities ASA (Administrativ Partner och Group CFO) samt Kepler Capilal Markets S.A. (CFO och från 2003 CEO för Stockholmsfilialen).

per

Per Djerf
CIO

Per Djerf har studerat ekonomi med inriktning på finansiering vid Linköpings Universitet och har mångårig erfarenhet från bank och specialiserad kapitalförvaltning. Senast var han ansvarig förvaltare för diskretionära mandat samt analytiker på Exceed och har dessförinnan arbetat bland annat på Danske Bank.

Rune Löderup
Oberoende styrelseledamot

Rune F Löderup är en privat investerare och finansiell konsult med 20 års erfarenhet inom investment banking och riskkapitalbranschen. Rune har bland annat styrelseuppdrag i Orasolv Pilum, Servage, Bingocluster och Stillfront.

Tommy Cumzelius
Oberoende styrelseordförande

Våra tillstånd

Peak AM Securities AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat svenskt värdepappersbolag (institutnummer 035264).

Peak AM Securities AB innehar följande tillstånd

 1. Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
 2. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
 3. Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
 4. Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
 5. Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 6. Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet
 7. Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument
 8. Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling
 9. Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster
 10. Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
 11. Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling
 12. a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
 13. Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare

 

Peak AM Alternative Investments AB är en av Finansinspektionen auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder (institutnummer 035249).

Peak AM Alternative Investments AB innehar följande tillstånd

 1. Tillstånd till fondverks. enl. LAIF
 2. Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer
 3. Fondstrategi för Fond-i-fond-fonder
 4. Fondstrategi för hedgefonder
Reklamation

På Peak Asset Mangagement är du som kund viktigast och vi strävar alltid efter att du skall känna dig nöjd med oss. Skulle du trots detta vara missnöjd med något finner du vägledning till att lämna en reklamation nedan.

Är du missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Det enklaste sättet att få rättelse är vanligen att vända sig direkt till sin kundansvarige för att reda ut vad som skett.

I det fall du ändå inte blir nöjd skriver du till Peak Asset Managements klagomålsansvarige:

Amin Bell
Denovo Advokatbyrå AB
Box 7225, 103 89 Stockholm

Beskriv vad som du anser har blivit fel och vem som handlagt ärendet tidigare. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt, i förekommande fall, frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

För att få din sak prövad kan du vända dig till

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel. 08 – 508 860 00
Ytterligare information finns på www.arn.se

Information lämnas också hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, se vidare www.konsumenternasforsakringbyra.se samt hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08 – 24 30 85, se vidare www.konsumentbankbyrån.se.

Du kan också väcka talan vid allmän domstol eller vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Hållbarhetsinformation

Policy för ansvarsfulla investeringar

Peak AM Alternative Investments AB agerar som ansvarstagande kapitalförvaltare genom att integrera hållbarhetshänsyn i de förvaltade fondernas investeringsprocesser. Detta sker genom att fonderna avstår från att investera i vissa typer av bolag, specifikt sådana bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom följande områden: alkohol, vapenutveckling eller -tillverkning, tobak samt pornografi.

I tillägg avstår fonderna från investeringar i bolag eller geografiska regioner som allvarligt och systematiskt kränker vedertagna internationella konventioner inom hållbarhet eller mänskliga rättigheter antagna av FN, ILO och OECD. Om sådan verksamhet uppdagas i befintliga innehav kan fonderna kvarstå som ägare endast om det aktuella bolaget visar tydlig förändringsvilja.

Policyn är tillämplig på direktinvesteringar i bolag. Policyn gäller inte indexinstrument eller derivatinstrument.

Peak AM Alternative Investments AB har signerat PRI (”Principles for Responsible Investments”).