Om Peak

Peak Asset Management är en kapitalförvaltare baserad i Stockholm. Vi är en partnerägd organisation med 10 anställda vid kontoret på Strandvägen. Vi erbjuder skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster till institutioner, företag och privatpersoner.

Ledning och styrelse
tommy

Tommy Cumzelius
Styrelseordförande

Tommy Cumzelius är en privat investerare och finansiell konsult med över 45 års erfarenhet från ledande positioner inom bank och finans, senast som head of private banking Nordea Stockholm och styrelsen i Forex Bank.

dennis

Dennis Engström
CEO

Dennis Engström har studerat ekonomi med inriktning på redovisning vid Stockholms Universitet och har 15 års branscherfarenhet med ett flertal ledande positioner inom finansbranschen.

kjell

Kjell Bjurefeldt
CFO

Kjell Bjurefeldt har under mer än 25 år arbetat inom finansbranschen i Sverige och internationellt. Tidigare arbetsgivare inkluderar SEB (Ekonomichef vid SEB Aktiv Placering AB), HSBC (CFO för Stockholmsfilialen), ABG Securities ASA (Administrativ Partner och Group CFO) samt Kepler Capilal Markets S.A. (CFO och från 2003 CEO för Stockholmsfilialen).

img_2915

Mats Planthaber
CIO

Mats Planthaber har mer än 30 års erfarenhet inom kapitalförvaltning och värdepappershandel. Tidigare arbetsgivare inkluderar bland annat Alfred Berg och Humle kapitalförvaltning.

Rune Löderup
Oberoende styrelseledamot

Rune F Löderup är en privat investerare och finansiell konsult med 20 års erfarenhet inom investment banking och riskkapitalbranschen.

Våra tillstånd

Peak AM Securities AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat svenskt värdepappersbolag (institutnummer 035264).

Peak AM Securities AB innehar följande tillstånd

 1. Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
 2. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
 3. Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
 4. Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
 5. Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 6. Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet
 7. Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument
 8. Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling
 9. Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster
 10. Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
 11. Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling
 12. a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
 13. Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
Reklamation

På Peak Asset Mangagement är du som kund viktigast och vi strävar alltid efter att du skall känna dig nöjd med oss. Skulle du trots detta vara missnöjd med något finner du vägledning till att lämna en reklamation nedan.

Är du missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Det enklaste sättet att få rättelse är vanligen att vända sig direkt till sin kundansvarige för att reda ut vad som skett.

I det fall du ändå inte blir nöjd skriver du till Peak Asset Managements klagomålsansvarige:

Amin Bell
Denovo Advokatbyrå AB
Box 7225, 103 89 Stockholm

Beskriv vad som du anser har blivit fel och vem som handlagt ärendet tidigare. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt, i förekommande fall, frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

För att få din sak prövad kan du vända dig till

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel. 08 – 508 860 00
Ytterligare information finns på www.arn.se

Information lämnas också hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, se vidare www.konsumenternasforsakringbyra.se samt hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08 – 24 30 85, se vidare www.konsumentbankbyrån.se.

Du kan också väcka talan vid allmän domstol eller vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.